5 Ιουνίου 2016

Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων

Η σειρά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝπεριλαμβάνει τα 3 ψηφιακά τεύχη και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο παρέμβασης για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, απαραίτητες για την εγκαθίδρυση της αναγνωστικής ικανότητας. Είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός παρέμβασης έτοιμος για χρήση.
 

Περιλαμβάνει πάνω από 1100 φύλλα εργασίας και λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, με διαβαθμισμένη δυσκολία, καλύπτοντας όλες τις πιθανές αδυναμίες του μαθητή.

Μέσα από δομημένες δραστηριότητες οι μαθητές αναπτύσσουν τις οπτικές και ακουστικές δεξιότητες, τη μνήμη, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας, βασικές γνωστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάγνωση και τη μάθηση. Αυτές οι δεξιότητες είναι ο συνδετικός κρίκος για την ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων.

Το υλικό είναι κατάλληλα σχεδιασμένο με απλά βήματα παρέμβασης, ώστε να λειτουργεί με αξιοπιστία και να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε επίπεδο κάθε φορά.


              

1ο τεύχος: Συλλαβή - Λέξη - Πρόταση Απλής Φωνοτακτικής Δομής
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα εδώ

              

2o τεύχος: Συλλαβή - Λέξη - Πρόταση Σύνθετης Φωνοτακτικής Δομής
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα εδώ


             

3o τεύχος: Ανάγνωση και Επεξεργασία Κειμένου
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα εδώ

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά το καθένα ή όλα μαζί ως πακέτο με καλύτερη τιμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου